موفقیت هنرجویان تای‌چی مرکز سلامت هانا در مسابقات

موفقیت هنرجویان تای‌چی مرکز سلامت هانا در مسابقات
‌‌
زهرا عابدی مدال طلا
مصطفی قاسمی مدال نقره
کسب مدال برنز اجرای تیمی
خانم‌ها: آزاده اسکندری، آلا امین، شیما عبدی

با سپاس از اساتید گرامی:
استاد کاتوزی
استاد نینا آسیایی
استاد محمدحسن ‌شفیعی

امروزه تای‌چی یکی از بهترین راه‌های حفظ و ارتقای سلامتی می‌باشد.
‌‌
مرکز سلامت هانا با همکاری برترین اساتید کشور، دوره‌های سلامتی با تای چی را برگزار می‌نماید.