مقالات

موفقیت هنرجویان تای‌چی مرکز سلامت هانا در مسابقات

امروزه تای‌چی یکی از بهترین راه‌های حفظ و ارتقای سلامتی می‌باشد.
‌‌
مرکز سلامت هانا با همکاری برترین اساتید کشور، دوره‌های سلامتی با تای چی را برگزار می‌نماید.

شرح کامل مقاله

افسردگی و انواع آن

اختلال افسردگی اساسی یکی از شایع‌ترین تشخیص‌های روانپزشکی است که مشخصه آن خلق افسرده و با احساس غمگینی، اعتماد به نفس پایین و بی‌علاقگی به هر نوع فعالیت و لذت روزمره مشخص می‌شود؛ چیزی که از آن به عنوان "سرماخوردگی روانی" یاد می‌شود. افسردگی مجموعه‌ای از حالات مختلف روحی و روانی است که از احساس خفیف ملال تا سکوت و دوری از فعالیت روزمره بروز می‌کند. افسردگی اساسی واژه‌ای است که توسط انجمن روانپزشکی آمریکا جهت مجموعه‌ای از علایم اختلال خلق برای DSM-III در سال ۱۹۸۰ به کار رفت و پس از آن عمومیت یافت. افسردگی اساسی منجر به از کارافتادگی قابل توجه فرد در قلمروهای زندگی فردی و اجتماعی و اشتغال می‌شود و عملکردهای روزمره فرد همچون خوردن و خوابیدن و سلامتی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شرح کامل مقاله

رابطه گروه خونی با شخصیت افراد

در سال 1901 میلادی فیزیولوژیست اتریشی بنام کارل لاند شتاینر (Karl Landsteiner)

موفق به کشف سیستم گروه خونی گردید.

شرح کامل مقاله

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ي ﻋﺰتﻧﻔﺲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻚ ﻓﺮزﻧﺪ و ﭼﻨﺪﻓﺮزﻧﺪ

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ : ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪي ﻋﺰتﻧﻔﺲ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺗﻚ ﻓﺮزﻧﺪ و ﭼﻨﺪﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي آن در دو ﮔﺮوه ﺑﻮد

شرح کامل مقاله