جناب آقای دکتر فرهمند

دکترای روان شناسی سلامت

rezafarahmand@hotmail.com

22023170

رضا فرهمند

متولد :۱۳۵۹

فوق لیسانس روانشناسی بالینی

کاندید دکتری روانشناسی سلامت

شماره پروانه اشتغال تخصصی   : ۲۴۳۵

 

 

 

 

سمت فعلی:

روانشناس بالینی  در انستیتو روانپزشکی تهران – علوم پزشکی ایران

سمتهای قبلی  :

روانشناس و مشاور – اداره سلامت شهرداری منطقه ۲ تهران

نماینده سلامت یاران اداره سلامت شهرداری منتطقه ۲ تهران

سوابق عضویت:

عضو کمیته علمی  دوره آموزش مقدماتي درمانهاي غير داروئي سوءمصرف مواد ويژه روانشناسان انستیتو روانپزشکی تهران

عضو  سابق کانون پزشکان محله منطقه ۲ تهران

عضو سابق  کار گروه سلامت منطقه ۲ تهران

 

 

سابقه آموزشی:

مدرس دوره های آموزشی درمان های سوء مصرف مواد مخدر ویژه پزشکان با امتیاز باز آموزی در انستیتو روانپزشکی تهران

( بیش از ۲۰۰ ساعت ) دروس : مصاحبه انگیزشی ، رفتار درمانی ،  درمان های غیر دارو یی  در  سوء مصرف مواد ، مدیریت مشروط ، انواع مواد مخدر ، تنظیم هیجانی

مدرس دوره های آموزشی درمان های سوء مصرف مواد مخدر ویژه روانشناسان با امتیاز باز آموزی درانستیتو روانپزشکی تهران

(بیش از ۲۰۰  ساعت ) دروس : مصاحبه انگیزشی ، رفتار درمانی  ،درمانهای غیر دارویی درسوئ مصرف مواد   ، مدیریت مشروط ، انواع مواد مخدر ،تنظیم هیجانی

تدریس  در دوره های کارورزی دانشجویان علامه طباطبایی و … در انستیتو روانپزشکی تهران

تدریس در دوره های آموزش آموزشگران   مهاجرین  افغانستانی با موضوع  تحکیم خانواده در موسسه ایلیا

 

 

ارائه سخنرانی در مجامع علمی و مرکز دولتی:

سخنرانی در انستیتو روانپزشکی تهران با موضوع موسیقی درمانی در درمان اعتیاد با حضور گروه روانپزشکی و روانشناسی

سخنرانی در بسته های آموزشی خانواده ایرانی به عنوان طرح ملی ارتقائ فرهنگ با موضوع کاهش آسیب های اجتماعی  در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران با موضوع اعتیاد در خانواده

گردهمایی بیماران تالاسمی (سازمان انتقال خون ایران)با موضوع عزت نفس در بیماران تالاسمی

پرسنل سازمان انتقال خون  تهران با موضوع مهارت های زندگی

فرهنگسراهای تهران منطقه ۲ و ۳ – موضوعات مختلف از جمله روابط بین فردی، ابراز وجود، پیشگیری تا درمان اعتیاد، مهارتهای زندگی و … – بیش از ۲۰ سخنرانی

خانه های فرهنگ منطقه ۲ تهران با موضوعات مختلف از جمله موسیقی درمانی و … – بیش از ۱۰ سخنرانی

مدارس منطقه ۲ تهران دبسنان ،راهنمایی،دبیرستان و هنرستان به تفکیک ویژه دانش آموزان ، والدین و دبیران با موضوعات مختلف از جمله مهارت های زندگی ، عزت نفس ،هوش هیجانی و… – بیش از ۵۰ سخنرانی

همایش نقش و جایگاه ساکنان محله منطقه ۲ تهران

همایش روز جهانی سالمند معاونت شهرداری منطقه ۲ ناحیه ۳ .مهر ۹۳

آموزشگاههای استثنائی ناشنوایان نیمروز + کم توانان ذهنی خورشید ، ویژه والدین با موضوع نقش والدین در ارتباط با کودکان استثنایی

و..

 

 

فعالیتهای اجرایی:

روانشناس بالینی  در مشاورین سلامت هانا – مرکز روانشناسی گلچین راز ، آتنا ، پونا سبز ایرانیان

موسیقی درمانگر در  انجمن صرع ایران – بیش از ۱۰ اجرا  در همایشهای علمی

موسیقی درمانگر در مرکز  کم توانان ذهنی خورشید – بیش از ۱۰ اجرا در همایشهای علمی

موسیقی درمانی درمان سوء مصرف مواد انستیتو روانپزشکی تهران – بیش از ۱۰ اجرا در همایشهای علمی

موسیقی درمانی ویژه کودکان استثنائی

گروه درمانی سوء مصرف مواد محرک در انستیتو روانپزشکی تهران

سرپرستی  اجرای گروه موسیقی درمانی  انستیتو روانپزشکی تهران  متشکل از مددجویان و تیم سلامت برای اولین بار در سطح کشور  در جشن چهلمین سال فعالیت انستیتو روانپزشکی تهران و..

 

 

 

برگزاری کارگاه:

موسیقی درمانی ایرانی  فرهنگسراها ی تهران ، انستیتو روانپزشکی تهران و …

مهارت های زندگی : مدارس تهران ، خانه فرهنگ ، مراکز خصوصی

پیشگیری تا درمان اعتیاد: فرهنگسراها ، مدارس …….

مهارت زندگی ویژه بیماران قلبی: فرهنگسرای ابن سینا و….

 

 

 

شرکت در دوره های آموزشی:

Training on group dynamics , group counseling and human system- unodc -05-08 january 2014
Evidence-based drug abuse treatment for adolescents    (tot)  -unodc-16 – 20 october 2011

Documentation of group therapy in iran-unodc- February-july 2013-

آشنایی با مواد مخدر و پیامدهای آن- دانشگاه علوم پزشکی ایران

اختلالات روانپزشکی در بارداری-دانشگاه علوم پزشکی ایران

طبقه بندی و تشخیص اختلالات روانی – دانشگاه علوم پزشکی ایران

هوش هیجانی ۱ و ۲ دانشگاه علوم پزشکی ایران

– شركت در تدوين پروتكل گروه درماني در ايران با همكاري دفتر مقابله با جرم و اعتياد سازمان ملل در ايران   ۱۳۹۲

 

 

 

لوح تقدیر و نشان علمی :

روانشناس نمونه سال ۱۳۸۹ اداره سلامت شهرداری منطقه ۲ تهران

تقدیر جهت  مشارکت و تدریس دوره های کارورزی دانشجویان علامه

لوح تقدیر از سازمان انتقال خون ایران

لوح تقدیر از انستیتو روانپزشکی تهران جهت سخنرانی  با موضوع موسیقی درمانی در درمان سوئ مصرف مواد

لوح تقدیر از سازمان انتقال خون – تالاسمی بزرگسالان ظفر

لوح تقدیر از شهرداری منطقه ۲ تهران – معاونت امور اجتماعی وفرهنگی

لوح تقدیر از شهرداری منطقه ۲ تهران – اداره اجتمایی فرهنگی ناحیه ۳

لوح تقدی از انجمن روانشناسی بالینی جهت اجرای گروه موسیقی درمانی انجمن صرع ایران

لوح تقدیر از انجمن صرع ایران

 

 

 

سوابق پژوهشی

طبقه بندی بالینی سوء مصرف کنندگان مواد براساس شدت وابستگی به مواد، شخصیت و نشانه های روانی و مقایسه شیوه های تنظیم هیجانی و برخی ویژگی های روانی اجتماعی در طبقات استخراج شده. انستیتو روانپزشکی تهران

مقایسه میزان شیوع مشکلات خودکارآمدی جنسی -کنشوری نعوظی و طرحواره های شناختی مرتبط با آن در مردان معتاد با افراد غیر معتاد شهر تهران. انستیتو روانپزشکی تهران

 

 

مقالات ارایه شده:

Effect of Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) on Anxiety and Irrational Beliefs among Infertile Women. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam.2014

 

Evaluating quality of well-being, marital adjustment and sexual dysfunction between infertile women. Iranian Journal of Reproductive Medicine;Apr2015 Supplement, p77.

 

Identifying and Reducing Occupational Road Safety Risks. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam.2015

.

A Systematic Review of Interventions to Reduce HIV/AIDS Stigma. The2nd International

Congress of HIV/AIDS Women and Children 16-18 December 2015 Shiraz-Iran

 

روان پزشکی فرهنگی و خرافات  ……   ارائه شده در چهارمین همایش روان پزشکی فرهنگی- اجتماعی

 

کتاب:

تاثیر طرحواره های شناختی و سبک جنسیتی بر کنش وری جنسی معتادین تحت درمان با متادون –انتشارات ترخون –1395