سرکار خانم دکتر بوستان

دکترای مشاوره خانواده

afsaneh.boostan@yahoo.com

22023170

سرکار خانم دکتر افسانه بوستان

 متولد ۱۳۴۷ در تهران

-عضو هیأت علمی رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

– صاحب امتیاز و مسئول مرکز خدمات روان شناسی ومشاوره آتنا.

 

 

 

نشانی محل کار:

۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن: رودهن /مجتمع دانشگاهی / دانشکده علوم تربیتی و مشاوره/ ۵۷۲۹۳۲۶-۰۲۲۱

۲- مشاورین سلامت هانا: زعفرانیه/ خ مقدس اردبیلی / پلاک ۱۰۰/ طبقه پنجم / واحد ۲/ تلفن : ۲۲۰۲۳۱۷۰

 

 

 

سوابق تحصیلی:

• دکتری تخصصی مشاوره: (۸۶-۸۲ ) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (کسب رتبه اول علمی درامتحان ورودی دکترا،کسب معدل ۷۱/۱۷ در پایان دوره وکسب رتبه عالی با نمره ۷۵/۱۹ در زمان دفاع از رساله )

• کارشناسی ارشد مشاوره: (۸۲-۸۰ ) از دانشگاه الزهراء (کسب رتبه اول درپایان دوره با معدل ۶۷/۱۸ )

• کارشناسی روان شناسی کودکان استثنایی: (۶۹-۶۵) از دانشگاه الزهراء

• کارشناسی حقوق : (۹۲-۹۰) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند 

 

 

 

عناوین رساله و پایان نامه ها:

• مقطع دکترای تخصصی: «بررسی مقایسه ای اثربخشی زوج درمانی گروهی با دو رویکرد درمان تصمیم گیری دوباره و روایت درمانی بر افزایش رضایت زناشویی در ازدواجهای دانشجویی»

استاد راهنما: دکتر کیانوش هاشمیان / استادان مشاور:دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکترعلی دلاور

• مقطع کارشناسی ارشد: « بررسی رابطه خلاقیت و منبع کنترل در دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف»

استاد راهنما: دکتر کیانوش هاشمیان/ استاد مشاور: دکتر طیبه زندی پور

• مقطع کارشناسی: «بررسی رابطه سن والدین با عقب ماندگی ذهنی در دانش آموزان استثنایی مدارس شهر تهران».استاد راهنما: دکتر حسن احدی

 

 

 

سوابق شغلی :

• مدیر آموزش سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران «بهمن۱۳۸۶ تا بهمن۹۳».

• بازرس واحدها و مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران«مهر ۱۳۸۷ تا بهمن ۹۳».

• هیأت علمی تمام وقت گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (از سال ۸۲ تا کنون)

• عضو کمیسیون فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران( ۹۰ تا ۹۳).

• مشاور فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران (۹۰ تا ۹۳).

• عضو کمیته تخصصی گروه علوم تربیتی منطقه ۱۲ جهت تعیین صلاحیت علمی متقاضیان حق التدریس (آذر ۸۷ تا کنون)

• معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم تربیتی ومشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن(شهریور ۸۸ تا شهریور۹۳).

• رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (مهر ۸۷ تا شهریور۹۲ ).

• مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (اردیبهشت ۸۷ تا مهر ۸۸).

• مسئول پیگیری تأسیس و راه اندازی رشته های زیرگروه مشاوره در تمام مراحل پیشنهاد،درخواست، پیگیری برای تصویب در منطقه،سازمان مرکزی و شورای عالی گسترش آموزش عالی در کلیه مقاطع کارشناسی/ کارشناسی ارشد و دکترا (مهر ۸۸ تا شهریور۹۳).

• عضو کمیته تخصصی تصویب رشته علوم انسانی (علوم تربیتی و مشاوره) دبیرخانه منطقه ۱۲ (آبان ۸۸ تا کنون).

• نماینده انجمن روانشناسی اجتماعی ایران دردانشگاه رودهن (آبان ۸۸ تا کنون).

• مدیر ارزیابی و هماهنگی اداره کل سنجش مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مهر ۸۴ تا اسفند ۸۶) (کارمند نمونه مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در زمستان ۸۶).

• مدیر آموزش دانشگاه غیر انتفاعی خاتم (سال ۷۶ تا ۸۳).

• عضو شورای سیاست گذاری سلامت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (خرداد ۸۷).

• صاحب امتیاز مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی آتنا ( ۱۳۸۷تا کنون)

• دارنده پروانه اشتغال تخصصی مشاوره خانوادهازسازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران( ۱۳۸۶).

• عضو هیأت مؤسس TC (1386).

• عضوهیأت مدیره انجمن کاربرد موسیقی در سلامت جسم و روان (۱۳۸۳).

• عضو هیات رئیسه و ارزیاب مقالات کنگره «اولین همایش نقش زن در سلامت خانواده و جامعه » دانشگاه الزهراء (۱۳۸۷).

• عضو کمیسیون تخصصی مشاوره خانواده سازمان نظام روان شناسی و مشاوره و دبیر کمیسیون(۱۳۸۸).

• عضو نشست هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی واحد رودهن (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)(۱۳۸۸).

• کارشناس گروه ناشنوایان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور (۷۱ تا ۷۴)

• دارنده مدرک عالی خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران و فعالیت در این زمینه (خرداد۷۶).

• تدریس کامپیوتر در آموزشگاههای آزاد / انستیتو ایزایران/ بیمارستان بوعلی/ موسسه سنا/…. (۱۳۷۵).