سرکار خانم فدایی نائینی

کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

22023170

مريم فدايی نائينی
متولد ١٣٥٧
كارشناسی روان شناسي كودكان استثنايی
كارشناس ارشد روان شناسی كودكان استثنايی از دانشگاه تهران
عضو رسمی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
سهام دار كلينک هانا
عضو رسمی كلينيک آتنا
مسول و مدير داخلی مركز مشاورين سلامت هانا

 

 

١٧ سال سابقه كار در زمينه روان شناسي و مشاوره

از سال ١٣٧٩ مشغول به فعاليت در زمينه های مختلف حرفه ای در بخش روان شناسی

شامل:مهد كودك راهيان رشد و مهد کودک مهر مادر

مدرسه انصار،به سمت مشاور و روان شناس
كلينيک ايرانيان،به سمت مشاور و روان شناس
كلينيک شهروند، به سمت مشاور و روان شناس
خانه سلامت دلاوران ،به سمت مشاور و روان شناس
اداره كل بهزيستی تهران،به سمت پژوهشگر ومحقق
مركز خيريه بهزيستی نرگس ،به سمت مشاور
مركز خيريه بهزيستی شهيد بهشتی،به سمت مشاور
مشاوره تلفني صدای سلامت

 

دارای ١٥ مقاله علمی در زمينه های:
بيش فعالی-اعتياد-خانواده- بلوغ-ازدواج موفق و …