سرکار خانم نوشین شاکری

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

Nooshin_shakeri@yahoo.com

22023170

روان شناس-مشاور خانواده

لیسانس روان شناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی

فوق لیسانس روان شناسی عمومی از دانشگاه آزاد

عضو سازمان نظام روان شناسی

عضو انجمن هیپنوتیزم ایران

20سال تجربه کاری در روان شناسی

گذراندن دوره های هیپنوتیزم در انجمن هیپنوتیزم علمی ایران