چی کنگ

چی کنگ دانشی است که به مطالعه و بررسی میدان انرژی در بدن انسان می پردازد وکسب مهارت و تسلط درآن به صرف وقت ( گذشت زمان ) نیاز دارد. “چی کنگ“ هنری گسترده ،پیچیده و حساس می باشد. هنرجوی واقعی « چی کنگ » باید کتب، مقالات مختلفی که به ویژه طی سال های اخیر راجع به این هنر به چاپ رسیده و در دسترس عموم قرار گرفته است را جمع آوری و مطالعه نماید .

کتاب ها معمولا حاصل سال های متمادی آموزش، مطالعات و تحقیق هستند و اگر ندانید که چگونه از این نوشته ها و منابع در جهت ارتقای سطح آگاهی خویش به نحو مثبتی بهره جویید، مطمئنا وقت و انرژی بیشتری را با سردرگمی و آشفته ساختن خود به هدر داده اید و افزون بر چنین دانشی به قول فرزانگان چین باستان چیزی جز آفت نخواهد بود. واژه کونگ فو در زبان چینی به فعالیت ها یا تحرکاتی گفته می شود که همان گونه که در بالا گفته شد احتیاج به زمان و انرژی و شکیبایی زیاد دارند . « چی کنگ » با تلفظ (chee goong ) به معنی کونگ فوی در گردش انرژی درونی می باشد چی کنگ که برخی آن را نای کونگ ( کونگ فوی درونی) نیز می نامند، تمریناتی است با هزاران سال قدمت که توسط مردم چین برای حفظ و افزایش سلامت جسمی و روانی و نیز به دست آوردن قدرت بیشتر در هنرهای رزمی ،انجام می شود .

« کونگ » در زبان چینی به معنای کار و« چی» انرژی درونی بدن می باشد و به صورت ترکیبی ،چی کونگ به معنای تعالی انرژی درونی است .یعنی افزایش و بدست آوردن کنترل بر روی این انرژی که به صورت بالقوه در همه ی انسان وجود دارد . اصول « چی کونگ » بر اساس تئوری یین و یانگ بنا شده که روابط بین مکمل ها مانند نرمی و سختی ،مرد و زن ، تاریک و روشن را توضیح می دهد .

علاوه بر تئوری « یین و یانگ » تئوری دیگری به نام تئوری پنج عنصری وجود دارد که شامل : جینGin یا فلز ، مووMoo یا چوب ، سوئیSui آب ، فورFor یا آتش ، توTu یا زمین بوده حدی به همتای اروپایی خود یعنی چهار عنصر آب ،آتش ، باد ،خاک شبیه می باشد . انسان که جزئی از طبیعت به شمار می رود در روابط میان عناصر شرکت دارد . به علاوه چی رابطه تنگاتنگی با خصوصیات انسانی دارد که شامل : رابطه « چی » با اصوات احساسات وغذا می باشد . بعد از مشاهدات بسیار ،مردم دریافتند که جریان چی عامل بسیار مهمی برای سلامتی می باشد . بنابراین تحقیقات فراوانی درباره روش های بهبود جریان چی آغاز و منجر به ابداع روش ها و فرم هایی گردید که درطول زمان موثر بودن خود را نشان دادند و این آغازی برای چی کونگ بود.

اولین مرحله و هدف از تمرین چی گونگ ایجاد و حفظ سلامتی کامل بوده و مرحله بعد هدایت نیروی چی در بدن است که آغاز راه درمان دردها و بیماریها است.

پس از فراگیری چی گونگ تا این مرحله میتوان به درمان دردهای خود و دیگران پرداخت اما نکته جالب برای علاقمندان به هنرهای رزمی اینجاست که این افراد میتوانند از علم چی گونگ در مراحل بعدی آن در پیشرفت تواناییهای خود در امر بکارگیری هنر رزمی استفاده کنند . علاقمندان به هنر رزمی میتوانند با فراگیری نقاط حساس بدن و نوع ضربه و فشاری که بر روی آن نقاط می آورند در مقابله با حریف خود با نیروی کمتری مبارزه کرده و راحت تر پیروز گردند.

عامل مهم دیگری که براساس اعتقادات چینیها در طبیعت وجود دارد نیرویی فراگیر است بنام “چی” . طبق این اعتقاد “نیروی چی” یک نیروی طبیعی است که در هر نقطه و بر هر عنصری اثر داشته و حتی نیروی مغناطیسی بخشی از آن است که بشر توانسته بصورت علمی آنرا کشف کند. چی کونگ در مرحله بعدی راه کنترل و هدایت این نیرو را درجهت رفع دردها و بیماریها و بی نظمیها ایجاد شده در فرکانس امواج موثر بما می آموزد.

کلاسهای گروهی و همایشها