صد سال زندگی سالم

آیا پیری، فرآیندی زیست‌شناختی و ناگزیر است؟

آیا فرسوده شدن در طول زمان، یک رویداد آموخته شده و قابل پرهیز است؟

پژوهش‌های دهه اخیر توسط دانشگاه هاروارد و نیز مطالعات بر روی افراد سالم و فعال با حداقل 100 سال سن نشان

داده است که پیری بیش از آن که یک رویداد جسمانی باشد، یک پدیده فرهنگی اکتسابی است!

با مطالعه مدل‌های فرهنگی زندگی صدساله‌های سالم و فعال و به‌کارگیری این مدل‌ها بر اساس یافته‌های پژوهشی، ما

در هر سنی که هستیم می‌توانیم فرهنگ صد سال زندگی سالم را در خودمان پرورش دهیم.
مطالعات پژوهشگران دانشگاه هاروارد نشان داده است که تعریف کردن محدوده‌ها و محدودیت‌های وابسته به سن، یک

زندگی ناشاد، ناکامل و ناسالم را به ما تحمیل می‌کند. در حالی که ما نیاز داریم فراتر از سن، براساس توانمندی‌ها و قابلیت‌های واقعی خود زندگی کنیم.

با پرورش خرد صدساله‌های سالم، می‌آموزیم که بازیابی و تحقق آرزوها در هر زمان از زندگی ممکن است.
دوره‌ای حاوی تمرینات ذهن‌آگاهی (Mindfulness) برای رها شدن از فرهنگ اسارت در گذشته و آینده، و آموختن زندگی در اینجا و اکنون.
در این دوره با آموختن تمرینات ذهن‌آگاهی، قادر می شویم کدهای ذهن ـ بدن ـ فرهنگی را که ناخودآگاهانه ما را پیر و فرسوده می‌کنند، شناسایی و اصلاح کنیم.
برخی از مباحث این دوره:
باورهای فرهنگی چگونه می‌توانند ما را فرسوده کنند؟
چگونه باید و نبایدهای فرهنگی در هر دوره سنی، حیات ما را کنترل و محدود می‌کنند؟
گذر زمان در مقابل پیری فرهنگی
چگونه با تمرینات ذهن‌آگاهی باورهای فرهنگی خود را از عمق و ریشه اصلاح کنیم؟
مدل زندگی سالم و طولانی افراد بالای صدساله، چه درس‌هایی برای جوانان دارد؟
راه میانه در ذهن‌آگاهی صدساله‌ها
4 میثاق برای پرورش ذهن‌آگاهی صدساله‌ها
ریسمان‌های شناختی و قطع کردن آن‌ها
پرورش ذهن‌آگاهی فضا در مقابل ذهن‌آگاهی زمان
انعطاف پذیری، ابزار طول عمر سالم.
تمرین ضد پیری با استفاده از عکس
بیایید با آزاد شدن از اجبارهایی که فقط به دلیل سن به ما تحمیل می‌شود، به زندگی شایسته و نامحدود خود دست یابیم!

این کارگاه در سه دوره برگزار می‌گردد
هر دوره 4 جلسه 2 ساعته
دوشنبه‌ها از ساعت 18:30 تا 20:30
جلسه معارفه رایگان یک ساعته

کلاسهای گروهی و همایشها