نگاهی نو به سومین ارغنون

(سومین نظام اندیشه)
در این دوره با مرور و کار بر روی اندیشه‌های مرتبط با ابعاد عالی، می‌آموزیم که چگونه ذهنمان را برای شناخت و درک این ابعاد و نزدیک شدن به حقیقت وجود آماده کنیم.
برخی از مباحث دوره:
آیا دنیایی که ما با حواس پنجگانه خود ادراک می‌کنیم، دنیای واقعی است؟
چگونه می‌توان با مقایسه‌ی سطوح مختلف ادراک، دری به سوی درک ابعاد عالی‌تر باز کرد؟
زمان چیست، و چه کارکردهایی دارد؟
نظام فعلی حاکم بر اندیشه‌ی ما، چگونه مانع درک ابعاد عالی می‌شود و نیاز به چه تغییری دارد؟
چگونه می‌توان به تعریفی نو از معنویت و دنیای معنوی رسید؟
زندگی چیست و تکامل معنوی انسان به چه معنا است؟

کلاسهای گروهی و همایشها