کلاس های نیمه خصوصی تای‌چی

🌱
کلاس نیمه‌خصوصی تای‌چی

.با انجام تای‌چی سلامتی را به تن و روان خود هدیه خواهید کرد

با همکاری آکادمی ره سان
مدرس: محمدحسن شفیعی

کلاسهای گروهی و همایشها