ذهن آگاهی

همه ما دارای ذهن و احساسات هستیم ولی به ندرت از عملکرد و تاثیراتش بر روی خود ، آگاهی داریم. ذهن ما چگونگی وکیفیت زندگی ما را کنترل و مدیریت می کند. نکته ای که اکثرا ازآن غافل ماندیم این هست که ذهن قابل آموزش میباشد وازاین راه میتوان برعملکرد و توانایی مغز تاثیرگذاشت.

هدف دوره ذهن آگاهی بالابردن آگاهی از قدرت ذهن و کنترل و پرورش آن درراستای اهداف و ارزشهای زندگی ما میباشد. این دوره درراستای رشد وتوانمندی فردی به منظورشناخت وبهبود مهارت هوش هیجانی در نظر گرفته شده است . از ديگر اهداف این دوره ایجاد آگاهی و مهارت درپرورش عادتهای ذهنی مثبت از طریق شناخت عملکرد ذهن ومغز میباشد و از این بابت که مطالب و رویکردی به نام ذهن اگاهی رابا استناد برعلم عصب شناسی وهوش هیجانی توضیح می دهد منحصربفرد میباشد.

مایندفولنس یا ذهن اگاهی رویکردی است که با استفاده از تمرين هاي مختلفي از جمله حضور و توجه به لحظه حال مشاهده گر افکار، احساسات و رویدادهاي پيرامون باشیم. به سطح بالاتری از آگاهی ازافكار و احساسات در لحظه دست يابيم و در نتيجه با مديريت ذهن و احساسات، پاسخ بهتر به رويدادهاي اطراف بدهيم.

این دوره توسط شرکت گوگل طراحی ودرحال آموزش به سازمانهایی مانند گوگل، اینتل، فیس بوک، جنرال مایلز و غیره میباشد.

طبق آماروتحقیقات گوناگون به کارگیری این تمرینها برپایین آوردن استرس، بالابردن تمرکزو کارآیی، هدایت ذهن وخلاقیت، مدیریت بهتر احساسات و عواطف و برقراری ارتباط موثر با خود و دیگران دارای تاثیر زیادی میباشد.

کلاسهای گروهی و همایشها